2019

CFEL Molecular and Ultrafast Science Seminars 2019

19.12.2019 13:00h
Speaker: Rakitzis, Peter
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
19.12.2019 09:00h
Speaker: Knie, André
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
12.12.2019 09:00h
Speaker: Centurion, Martin
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
05.12.2019 09:00h
Speaker: Dr Samanta, Amit (Center for Free-Electron Laser Science)
Location: CFEL 99 - Room: SR 4 (first floor)
28.11.2019 09:00h
Speaker: Rouzée, Arnaud
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
21.11.2019 09:00h
Speaker: Shvetsov-Shilovskiy, Nikolay
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
07.11.2019 09:00h
Speaker: Koch, Christiane
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
10.10.2019 08:10h
Speaker: Tanaka, Keiichi
Location: CFEL 99 - Room: SR IV
11.07.2019 08:00h
Speaker: Wollenhaupt, Matthias
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
27.06.2019 08:00h
Speaker: Campbell, Ewen
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
23.05.2019 08:00h
Speaker: Milner, Valery
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
09.05.2019 08:00h
Speaker: Prof. Fischer, Ingo
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
18.04.2019 08:00h
Speaker: Prof. Légaré, François
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
11.04.2019 08:00h
Speaker: Prof. Improta, Roberto
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
07.02.2019 09:00h
Speaker: Prof. Manschwetus, Bastian
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
31.01.2019 09:00h
Speaker: Prof. Osterwalder, Andreas
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II
17.01.2019 09:00h
Speaker: Lucchini, Matteo
Location: CFEL 99 - Room: SR I+II