Graduate students

Helen Bieker
CMI
Wuwei Jin
Imaging chemical dynamics
Jannik Lübke
COMOTION
Guang Yang
CMI theory
Yahya Saleh
CMI theory
Lena Worbs
COMOTION