Graduate students

Jingxuan He
COMOTION
Wuwei Jin
Imaging chemical dynamics
Jannik Lübke
COMOTION
Surya Kiran Peravali
COMOTION
Yahya Saleh
CMI theory
Mukhtar Singh
Imaging chemical dynamics
Nidin Vadassery
Imaging chemical dynamics
Lena Worbs
COMOTION
Guang Yang
CMI theory